Kun je van meerdere personen tegelijk houden?

Liefde
Kun je van meerdere personen tegelijk houden?

Kun je tegelijkertijd van twee verschillende personen houden? Is de liefde exclusief voorbehouden aan één enkel persoon of kan je hart op hetzelfde tijdstip ook van meerdere personen zijn? Interessante vraag vinden wij.

Voordat we er verder op ingaan, willen we eerst eens stil staan bij de liefde. Wat is liefde voor een partner eigenlijk? Wat is die aantrekkingskracht die we voor iemand kunnen voelen?

Liefde zou je kunnen omschrijven als een positieve kracht die ons in de richting een bepaalde persoon duwt die we als unieke en speciaal beschouwen. We willen lichamelijk en geestelijk dicht bij deze persoon zijn. Als de liefde beantwoord wordt, kan hieruit een diepe harmonie ontstaat waarin beide partners dezelfde gevoelens en gedachtes over het leven hebben.

Dit soort liefde die rijp en gezond is, is gebaseerd op een intiem verbond. De beide partners creëren een ‘wereld apart’ waaruit ze kracht en warmte putten. Ze hebben het gevoel dat er van hen gehouden wordt voor wat ze zijn, ze vertrouwen elkaar, ze kennen elkaars kwaliteiten en beperkingen. Ook al weten ze dat het misschien niet voor eeuwig is, toch willen de beide partners de relatie in stand houden en geven ze zichzelf geheel. Het is belangrijk wat de ander denkt en voelt maar de eigen wensen en belangen worden daarvoor niet opzij gezet en zijn net zo belangrijk. Natuurlijk bestaan er ook minder ‘gezonde’ liefdesrelaties waarin een van de partners de ander wil ‘bezitten’  en controleren, of de ander alleen als steunpunt in het leven gebruikt.

Maar terug naar de vraag of je tegelijkertijd van twee verschillende personen kunt houden. Hierbij moet je eigenlijk twee dingen uit elkaar houden. Aan de ene kant heb je het ‘tegelijkertijd houden van’ en aan de andere kant heb je het ‘tegelijkertijd verschillende relaties onderhouden’.

Volgens psychologen betekent het onderhouden van twee relaties tegelijkertijd geen ‘winst’. Een tweede relatie is geen ‘extraatje’ boven op de eerste relatie, maar het zou eerder gaan om twee incomplete en teleurstellende relaties. In de ene relatie is er in veel gevallen sprake van conflicten die niet uitgesproken zijn, van wraakgevoelens en ontevredenheid, en de andere relatie gaat gepaard met alle onzekerheden en beperkingen van een ‘extra’ relatie. In de ‘officiële’ relatie doet men wat gedaan moet worden, zoals de kinderen naar school brengen en boodschappen doen, terwijl in de ‘geheime’ relatie vaak een kunstmatig masker van vrolijkheid wordt opgezet en er een zucht is om nieuwe dingen te ervaren. Doordat de relaties zorgvuldig en met kunstgrepen (en leugens) gescheiden beleefd moeten worden, is – zo wordt er wel gezegd – niet mogelijk om in elk van de relaties de ware ‘ik’ te tonen en een diepgaande intimiteit op te bouwen.

Toch komt het voor dat er twee relaties naast elkaar onderhouden worden. Meer dan eens zou namelijk in de praktijk blijken dat het niet gemakkelijk is om een relatie beëindigen. En het is juist de ‘derde’, die ‘tweede relatie’, die het bewustwordingsproces op gang brengt dat er in de ‘eerste’ relatie sprake is van een relatiecrisis. De aanwezigheid van een ‘derde’ schept als het ware duidelijkheid.

Maar deze situatie zou maar van korte duur moeten zijn. Als een relatie geen toekomst heeft, dan zal er een beslissing moeten worden genomen. Volgens psychologen onderhouden sommige mensen echter juist twee relaties tegelijkertijd om de crisis in de ‘officiële’ relatie niet onder ogen te hoeven zien en om pijn en lijden te ontwijken. Op den duur zou de situatie er echter niet beter op worden. Twee relaties onderhouden vergt uiterst veel energie, het risico dat leugens ontdekt worden is groot en de twee relaties zouden maar ‘voor de helft’ geleefd worden.

Anders ligt het volgens ons als we ons afvragen of je op eenzelfde moment van twee personen kan houden. Wij menen, maar dat is onze bescheiden mening, dat dat wel heel goed mogelijk is en dat de ene liefde geen afbreuk hoeft te doen aan de andere liefde. Volgens ons kun je heel goed, op twee verschillende manieren, van twee verschillende personen houden. Het is geen kwestie van liefde delen, van 50% liefde voor de een + 50% liefde voor de ander (of in wat voor verhouding dan ook), maar een volledige manier van liefhebben van meerdere personen. Hoe je daar verder in je leven uiting aangeeft en in welke relatievorm je dat stopt, is dan wel weer een andere vraag.

Overigens is het helemaal niet ongewoon dat partners in een liefdesrelatie gevoelens voor andere personen ontwikkelen (ook al is het misschien niet liefde). Deze gevoelens zouden echter geen bedreiging voor een gezonde relatie moeten zijn. Vormen ze dat wel, dan is het tijd om eerlijk tegenover jezelf en tegenover je partner te zijn.

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man 2022. De nieuwste mannenmode trends 2022 op ADVERSUS. KLIK HIER!

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten. Druk op CRTL en D op je toetsenbord. We hopen je snel weer terug te zien! :-)

 
MEER OP TRENDYSTYLE

Reacties zijn gesloten.