Niet blij met je werk?

Men mag dan zeggen dat 'arbeid adelt', vaak genoeg is het werk eerder een bron van stress, angsten, frustraties, woede... En nog veel meer. Werk is een verplichting (geen werk, geen geld). Het is iets waar we ons in moeten schikken, maar zouden we vrij zijn om te kiezen dan zouden we het niet willen en niet kunnen accepteren. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Ja zeker, er zijn enkele uitverkorenen die een leuke, afwisselende en goed betaalde job hebben. Vaak gaat het om banen die sociaal hoog worden aangeslagen (maar die wellicht meer frustraties, verantwoordelijkheden, angsten en zorgen met zich brengen dan een 'normale' baan. Maar wat zou dat, als het er naar buiten toe maar dynamisch en inspirerend uitziet. De schone schijn, weet je nog...?) wie zo gelukkig is om zo'n baan te hebben, troost zich met deze sociale status, en neemt de rest - verplichtingen, lange werkuren, stress - op de koop toe.

Maar kijk eens om je heen? Wat gebeurt er op jouw werkplek? Wat zie je? Misschien zie je een 'baas' of 'supervisor' die eigenlijk ongeschikt is voor zijn positie en die er maar weinig zin in heeft om zijn personeel te motiveren. Misschien zie je collega's die proberen om zo min mogelijk te doen, die constant een blik op de klok werpen in de hoop snel 'verlost' te worden zodat ze zich eindelijk in het drukke verkeer van het spitsuur kunnen begeven (nog altijd beter dan werken wellicht...). Of misschien heb je te maken met jaloerse collega's die geen gelegenheid voorbij laten gaan om met anderen te bekvechten als kippen in een kippenhok. Of misschien zie je collega's die de benodigde vaardigheden voor hun job niet bezitten, maar die toch carrière maken. En verder heb je van die collega's die in de eeuwige angst leven dat bij een reorganisatie hun baan zal komen te vervallen.

Wat een negatief beeld wordt er hier afgeschilderd, zal je misschien zeggen... Het is waar, misschien zeg je dat.

Maar feit is dat het werk vaak negatief wordt ervaren. We moeten werken (als we tenminste willen dat er brood op de plank komt), we moeten noodgedwongen de hiërarchie op de werkplek accepteren, we moeten onze levensstijl en ritme radicaal omgooien in naam van het werk.

De oplossing? Niet werken. Of iets voor jezelf beginnen, liefst voor je eigen plezier en met een dikke bankrekening die alle zorgen voor de toekomst wegneemt. Onmogelijk? Helaas wel, tenminste voor het grootste deel van ons. En daarom bestaan er professionele figuren die ons helpen om ons in het werkleven te schikken, om de regels van de werkleven te accepteren. Kortom, om dat te accepteren waarvan ons instinct ons zegt het niet te accepteren. Maar wat als aan het einde van de maand de rekeningen binnenstromen... Dan is de keus: accepteren of eten. Triest maar waar.

Wij hopen van harte dat onze lezers tevreden zijn met hun werk, of dat ze op korte termijn een baan vinden waar ze blij(er) van worden. Maar heb je het idee dat je huidige baan een bron van frustraties en andere ongelukkige gevoelens is, dan heb je misschien iets aan de adviezen die je hieronder vindt.

1. Zijn er conflicten met collega's, probeer ze dan op een verstandige en definitieve manier op te lossen. Definitief kan ook betekenen dat je overplaatsing vraagt. Of dat je verzoekt om het ontslag van je collega (een moedige en misschien gevaarlijke actie die je goed moet overwegen maar die aangeeft dat je niet zomaar alles over je heen moet laten gaan)

2. Is er sprake van een conflict met je baas, ga dan voor de oplossingen die je hierboven onder 1 vindt. Of kijk uit naar een nieuwe baan.

3. Als je het idee hebt dat je onderbetaald bent (iets dat niemand niet gelukkig zal maken), vraag je dan af of er nog rek in de organisatie zit en of je in de positie bent om opslag te vragen. Als je duidelijk onderbetaald bent, en er zijn alternatieven die beter betalen, dan ligt de oplossing voor de hand. Niets is frusterender dan het besef dat je meer waard bent dan hetgeen je aan het einde van de maand uitbetaald krijgt.

4. Als je geen verantwoordelijkheden krijgt, of bepaalde taken die je graag zou doen, niet toebedeeld krijgt, wees dan niet bang om het aan de orde te stellen. Initiatief wordt vaak op prijs gesteld en wie initiatief neemt en dat verstandig doet, zal op den duur meer bereiken.

5. Vind je je werk ronduit naar, vervelend of saai, kijk dan uit naar een andere baan. Zorg ervoor dat je niet vastroest in de eerste de beste job.

6. Woon je ver van de werkplek, zoek dan naar een oplossing om minder te reizen. Dat kan een nieuwe baan zijn of verhuizen. Je kunt niet al je vrije tijd verdoen met het heen en weer reizen tussen huis en baan. Er is meer in het leven...

7. Zit je, gelet op je opleiding, op een maximaal niveau maar zou je met wat bijscholing een trapje hoger kunnen? Als je nog jong bent, dan zou je een cursus of een part time studie kunnen overwegen zodat je kunt streven naar een interessantere job op een hoger niveau. Uitdagingen werken inspirerend.

8. Maakt het idee dat je de rest van je leven tussen die trieste cubicle-muurtjes in een kantoor zonder ramen (of erger nog, met een uitzicht dat zelfs de vrolijkste persoon tot zelfmoord zou aanzetten) moet doorbrengen je wanhopig? Troost je, je bent niet de enige...

We wensen iedereen een goede werkdag toe (en vooral niet teveel werken, hè)

GESPONSORDE LINKS