De juiste leeftijd voor vreemdgaan is 44 jaar

Nederlandse vrouwen gaan vaker vreemd dan je denkt

Uit een onderzoek van de Associatie van Italiaanse echtscheidingsadvocaten blijkt dat gemiddelde leeftijd voor vreemdgaan 44 jaar is. In het land van Latin Lovers zou verder 55% van de mannen en 45% van de vrouwen seks met een andere dan de eigen partner hebben of hebben gehad. Resultaten die niemand zullen verbazen!

In Nederland lijken de percentages rooskleuriger. Volgens een onderzoek van psycholoog Henk Noort zou 25% van de mannen en 27% van de vrouwen vreemdgaan. Noort beperkte zich bij zijn onderzoek echter tot de leeftijdsgroep van 20 tot 45 jaar en zegt niets over de leeftijd waarop het meest wordt vreemdgegaan, iets waar we eigenlijk wel benieuwd naar zijn.

Wel merkt Noort op dat de percentages die zijn onderzoek opleverden wel eens aan de lage kant zouden kunnen zijn. Reden hiervoor is dat men in het algemeen niet graag toegeeft dat men vreemdgegaan is. Noort vindt het opmerkelijk dat het onderzoek uitwijst dat vrouwen even vaak vreemd gaan als mannen. Als verklaring voert hij daarvoor aan dat vrouwen eerlijker zijn over hun seksleven en dat de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn geworden.

Sinds het onderzoek van Noort zijn er alweer enige jaren voorbijgegaan en de redactie van Trendystyle heeft er - voor wat recente cijfers - zelf een enquête aan gewijd. De resultaten bevestigen dat een substantieel percentage van de vrouwen vreemdgaat of dat tenminste één keer heeft gedaan.

Van de 966 deelneemsters aan de Trendystyle-enquête gaf 21% aan meerdere keren vreemd gegaan te zijn. 16% keer gaf aan één keer in haar leven tijdens een relatie seks met een andere partner te hebben gehad. 10% geeft toe dat de verleiding groot was en het niet veel gescheeld heeft of er werd vreemdgegaan. En 53% zegt nooit vreemdgegaan te zijn.

Een snelle rekensom laat zien dat in totaal 37% van de deelneemsters aan de enquête wel eens vreemd gegaan is. Een aanmerkelijk percentage.

Uit ander onderzoek blijkt dat er veel wordt vreemdgegaan met mensen uit de eigen werkomgeving. Verder scoren ook beste vrienden van de eigen partner hoog (omgekeerd gaan mannen vaak vreemd met de beste vriendin van hun vrouw, dus let op!). De beweegredenen zijn voor mannen vaak anders dan voor vrouwen. Vrouwen laten zich meer door emoties leiden, bij mannen gaat het vaak om de seks of ijdelheid. Wil je meer weten over vrouwen en vreemdgaan, lees dan ook eens ons artikel 'Waarom vrouwen vreemd (zouden kunnen) gaan' en de interessante reacties die we daarop van jullie hebben gehad.

GESPONSORDE LINKS