Kapsels, fashion en modetrends, kleding tips en make-up trends op Trendystyle
HOME KAPSELS BEAUTY FASHION LIEFDE HOROSCOOP CULINAIR LIFESTYLE MANNEN
 

Home | Psyche | Op zoek naar een man

Op zoek naar een man

Op zoek naar een man... Een verschijnsel van deze moderne tijd zijn de singles van of boven de dertig. De literatuur en filmwereld hebben de klassieke concepten van vroeger over boord gegooid en hebben hun onderwerpen aangepast aan deze ontwikkeling. Vroeger ontmoette 'zij', beeldschoon en van goede komaf, 'hem', sterk, mooi en rijk. Op het eerste gezicht haatten ze elkaar maar ze komen elkaar toch steeds weer tegen, totdat ze elkaar, na alle mogelijke ontwikkelingen, diep in de ogen kijken en elkaar uiteindelijk de liefde verklaren. De roman of film eindigde steevast met de eerste kus en natuurlijk leefden ze daarna nog lang en gelukkig.

In moderne films en romans, te beginnen met 'Bridget Jones', staan de dertig-plus singles centraal. In Amerika wordt deze nieuwe stroom in de literatuur wel aangeduid als 'Chick Lit', geestige en ironische romans voor en over singles in de dertig die naarstig op zoek zijn naar de prins op het witte paard die zou moeten rondlopen, alleen weten we niet waar...

Onbewust beginnen wij meisjes al vroeg met het 'uitkijken' naar een man. We doen mee aan de mode, laten ons haar groeien, maken ons op en proberen te voldoen aan het ideaalbeeld dat de man van de vrouw heeft. Soms voelen wij ons aangetrokken tot een jongen of man. We zeggen dan vaak 'dat hij ons type man is'. Zo denken we bijvoorbeeld vaak dat we op blond of donker vallen, of op klein of groot, maar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wat wij eigenlijk in een man zoeken is: een sterke partner met goede genen die in staat is gezond nageslacht te produceren en te onderhouden. Met andere woorden: een gezonde man met een goede sociale status, liefst met een goed gevulde portemonnee of een goed betalende baan... Het klassieke patroon (vader, moeder, kinderen ligt hieraan ten grondslag).

Vaak genoeg - alle emancipatie van de laatste decennia ten spijt - staat de man toch nog voor een soort 'levensverzekering', het huwelijk voor een 'veilige haven', voor 'geborgenheid' die je misschien in het ouderlijk huis of misschien ook in je eigen flatje waar je alleen woont niet kunt vinden. Samenwonen, een partner hebben, wordt gezien als een medicijn tegen eenzaamheid en economische onzekerheid. Ook wordt samenwonen of het huwelijk gezien als een bepaalde status. Zeker als vrienden en vriendinnen om je heen trouwen en kinderen krijgen, kan het verlangen om tot de groep van de 'paartjes' te horen toenemen.

Elke verjaardag vanaf de dertig wordt met angst en beven tegemoet gezien. Weer een jaar voorbij zonder de prins aan je zij... Het 'probleem' wordt dringender, de haast neemt toe. Haast om te ontsnappen aan de eenzaamheid, aan de status van 'single', aan vragen als: 'heb je nu al een vriendje?'. Er wordt naarstig gewacht tot de ware zich aandient.

Er wordt wel gezegd dat de dertigers van vandaag lui zijn, dat ze denken dat een prins op het witte paard je 'overkomt', je als een appel in de schoot valt... Dat ze vergeten dat het vinden van een (goede) levenspartner een strijd is die je ertoe dwingt om jezelf beter te leren kennen, om je eigen persoonlijkheid en identiteit in kaart te brengen.

En hiermee zijn we dan aan de kern van ons beschouwende artikel over de dertig-plus singles. De single heeft de neiging om het samenwonen te idealiseren, zij is geneigd zich te focussen op het vinden van een man en vergeet daarbij zichzelf, haar eigen ontwikkeling. Zij vergeet zelfs - en dat is een nog belangrijker punt - dat je voor samenwonen juist een zekere autonomie nodig hebt, dat het niet een je totaal overgeven aan je partner is, maar dat ook van de vrouw een actieve deelname aan het samenwonen wordt gevraagd. Alleen dan zal de relatie een succes worden en voortduren in de tijd. Samenleven is niet anders dan alleen leven.

Wellicht is het dus goed om te bedenken dat de tijd die je steekt in het wachten op de prins met het witte paard, misschien beter kan worden aangewend om in jezelf te investeren! Alleen als je jezelf goed kent, zul je anderen kunnen begrijpen.

Het is niet gemakkelijk je voor te stellen wat samenleven nu eigenlijk is. Sommige vrouwen maken - in de haast - de fout alleen te letten op zijn status, op zijn baan en denken dan dat het, als ze eenmaal onder één dak samenleven, wel goed zal komen. Meestal is het omgekeerde het geval. Hoe dichterbij elkaar, hoe gecompliceerder het allemaal wordt. Anderen voelen zich aangetrokken tot de rust van een oudere man. Ze vinden daarin de geborgenheid die ze bij hun eigen vader vonden. Eenmaal onder hetzelfde dak bemerken ze dat ze zich dan nu misschien wel geborgen voelen maar dat ze zijn zwakheden, zijn eigenaardigheden die ze in hun vader wel verdroegen, in hem als partner niet kunnen verdragen. Haastige spoed is en blijft dus zelden goed...

Misschien zou de vrouw van nu, de vrouw van deze tijd meer naar de stem van haar hart moeten luisteren en met haar gevoel moeten uitkijken naar een man om het leven mee te delen. Dat zou zij in alle rust moeten doen. Daarnaast zou zij bovendien moeten proberen om zichzelf beter te leren kennen, om aan diepgang te werken. Ze zou moeten reizen (als single bevindt ze zich daartoe in een ideale positie), zich moeten toeleggen op een leuke baan, zich bezig moeten houden met haar eigen hobby's en interessen. Ze zou aan haar eigen leven moeten werken, haar huis naar haar eigen smaak moeten inrichten, misschien zelfs een huis voor zichzelf moeten kopen, het voor zichzelf gezellig maken en zelf, alleen, rust en balans moeten vinden.

De single bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Ze kan omgaan met singles, maar ook met de mensen uit de wereld van de paartjes. Zij kan nieuwe ervaringen opdoen en veranderingen in haar leven aanbrengen zonder dat ze daarbij met anderen rekening hoeft te houden. Zo kan ze zichzelf beter leren kennen, kan ze leren wat haar behoeften en eisen zijn.

Alleen als je jezelf kent, zul je ook anderen begrijpen... Dat hebben we al gezegd. Alleen dan kan het zijn dat je iemand tegen het lijf loopt waarmee je echt, uit de grond van je hart, mee wilt samenleven, het leven mee wilt delen. Want een relatie, samen door het leven gaan, zal alleen kans van slagen hebben als er gevoel, genegenheid en respect voor je partner aan ten grondslag ligt.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief.
Mode, beauty en trends. Klik hierIk ben Charlotte, fashion addict, make-up junk, globetrotter en oh ja… hoofdredactrice van Trendystyle. Via mijn kolom The Blonde Potato deel ik graag mijn passie voor de mooie dingen in het leven met jullie. Laten we vooral onze ervaringen uitwisselen!